Prva vest

Prvi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom – BOSI FEST 2010, održaće se od 28. do 30. maja 2010. godine, u organizaciji Hendi Centra Koloseum i suoranizaciji Šumatovačke-Centra za likovno obrazovanje Beograd u prostoru Dvorane Doma Sindikata na Trgu Nikole Pašića.

Pod podnaslovom Nevidljive razlike i vidljive sličnosti, domaći i strani filmski stvaraoci će imati priliku da uzmu učešće u glavnom takmičarskom filmskom program. Pored takmičarskog, BOSI FEST 2010 sadrži revijalni filmski program i svakodnevne prateće programe: kreativne radionice (likovna i foto radionica Šumatovačke), muzičko-scenski i dečiji program Tokom trajanja, festival će biti dopunjen sajamskim događajem u istom prostoru.

Festival, pored umetničkih sadržaja želi, ne samo da prikaže svakodnevna iskustva i lične probleme osoba sa invaliditetom, odnos javnog mnjenja, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao manjinska ili marginalizovana grupa, već, pre svega, da kroz razmenu informacija podstakne na usvajanje i implementaciju primera uspešne prakse međunarodne zajednice i institucija u prevazilaženju društvene ekskluzije, da ukaže na moguće ciljeve, smernice i instrumente kojima bi se podstakao dalji razvoj demokratskog društva i svakog pojedinca koji, uz poštovanje različitosti kroz individualna prava.

Festival podržali: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, Beograda, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Savetodavno telo OSI pri Kabinetu gradonačelnika grada Beograda, Gradska opština Stari grad, Gradska opština Vračar i Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd.

Organizatori posebno ističu aktivnost festivala BOSI 2010 na ohrabrivanju naše profesionalne i kulturne javnosti za upoznavanje sa umetničkim dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika kao i za uspostavljanje dijaloga i partnerskih odnosa između različitih učesnika.

Konkurs – foto

Hendi Centar Koloseum i Šumatovačka-Centar za likovno obrazovanje u Beogradu raspisuju

KONKURS ZA PRIJAVU UČESNIKA ZA KREATIVNE RADIONICE (LIKOVNA I FOTO RADIONICA)

U OKVIRU PRATEĆEG PROGRAMA PRVOG BEOGRADSKOG INTERNACIONALNOG FILMSKOG FESTIVALA OSOBA SA INVALIDITETOM – BOSI FESTA 2010

koji će se održati u periodu od 28. do 30. maja 2010. godine u prostoru Doma sindikata, Trg Nikole Pašića 5 i foaje Dvorane Doma Sindikata, Beograd, Srbija. Tema radionice je, kao i podnaslov ovogodišnjeg BOSI FESTA: “Nevidljive razlike i vidljive sličnosti”.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani!

Festival podržali: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, Beograda, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Savetodavno telo OSI pri Kabinetu gradonačelnika grada Beograda, Gradska opština Stari grad, Gradska opština Vračar i Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd.

Festival, pored umetničkih sadržaja želi ne samo da prikaže svakodnevna iskustva i lične probleme osoba sa invaliditetom, odnos javnog mnjenja, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao manjinska ili marginalizovana grupa, već, pre svega, da kroz razmenu informacija podstakne na usvajanje i implementaciju primera uspešne prakse međunarodne zajednice i institucija u prevazilaženju društvene ekskluzije, da ukaže na moguće ciljeve, smernice i instrumente kojima bi se podstakao dalji razvoj demokratskog društva i svakog pojedinca koji, uz poštovanje različitosti kroz individualna prava živi i ima pravo i obavezu da stvara u njemu.

U cilju razvoja svesti o pravima i slobodama izolovanih drustvenih grupa i doprinosa izjednacavanju njihovih mogućnosti sa mogućnostima drugih gradjana,

POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA MUZIČKO-SCENSKI PROGRAM BOSI FESTA 2010

Potrebno je da kao Vašu prijavu dostavite sledeće:

  1. Motivaciono pismo (između 100 i 200 reči)
  2. Biografiju s fotografijom
  3. Podatke o podnosiocu prijave: godina i mesto Vašeg rođenja, zanimanje, mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail)
  4. Ukoliko već imate radove, molimo Vas da nam pošaljete :fotografije (ne više od deset Vaših radova). Molimo Vas da naznačite na svakoj fotografiji, naslov, godinu, tehniku i veličinu originalnog rada). Možete poslati i DVD ili video instalacije, kao i kataloge sa izložbi i press materijale. Ukoliko želite da se Vaša dokumenta vrate, molimo Vas da nam pošaljete odgovarajući koverat sa markom i čitkom adresom.

Krajnji rok za prijem prijava i radova je 10. maj 2010. godine. Nakon tog datuma nijedna prijava neće biti prihvaćena

Radove i prateće materijale, sa naznakom: “Za Kreativne radionice BOSI FESTA 2010“, slati na:

BOSI FEST 2010
Masarikova 5/XIII, kancelarija 1305
11000 Beograd
Srbija

Pitanja u vezi s konceptom slati na: office@bosifest.rs
Kontakt telefon:011 3610 514, svakog radnog dana od 10,00 do 17,00 sati.

Konkurs – likovni

Hendi Centar Koloseum i Šumatovačka-Centar za likovno obrazovanje u Beogradu raspisuju

KONKURS ZA PRIJAVU UČESNIKA ZA KREATIVNE RADIONICE (LIKOVNA I FOTO RADIONICA)

U OKVIRU PRATEĆEG PROGRAMA PRVOG BEOGRADSKOG INTERNACIONALNOG FILMSKOG FESTIVALA OSOBA SA INVALIDITETOM – BOSI FESTA 2010

koji će se održati u periodu od 28. do 30. maja 2010. godine u prostoru Doma sindikata, Trg Nikole Pašića 5 i foaje Dvorane Doma Sindikata, Beograd, Srbija. Tema radionice je, kao i podnaslov ovogodišnjeg BOSI FESTA: “Nevidljive razlike i vidljive sličnosti”.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani!

Festival podržali: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, Beograda, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Savetodavno telo OSI pri Kabinetu gradonačelnika grada Beograda, Gradska opština Stari grad, Gradska opština Vračar i Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd.

Festival, pored umetničkih sadržaja želi ne samo da prikaže svakodnevna iskustva i lične probleme osoba sa invaliditetom, odnos javnog mnjenja, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao manjinska ili marginalizovana grupa, već, pre svega, da kroz razmenu informacija podstakne na usvajanje i implementaciju primera uspešne prakse međunarodne zajednice i institucija u prevazilaženju društvene ekskluzije, da ukaže na moguće ciljeve, smernice i instrumente kojima bi se podstakao dalji razvoj demokratskog društva i svakog pojedinca koji, uz poštovanje različitosti kroz individualna prava živi i ima pravo i obavezu da stvara u njemu.

U cilju razvoja svesti o pravima i slobodama izolovanih drustvenih grupa i doprinosa izjednacavanju njihovih mogućnosti sa mogućnostima drugih gradjana,

POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA MUZIČKO-SCENSKI PROGRAM BOSI FESTA 2010

Potrebno je da kao Vašu prijavu dostavite sledeće:

  1. Motivaciono pismo (između 100 i 200 reči)
  2. Biografiju s fotografijom
  3. Podatke o podnosiocu prijave: godina i mesto Vašeg rođenja, zanimanje, mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail)
  4. Ukoliko već imate radove, molimo Vas da nam pošaljete :fotografije (ne više od deset Vaših radova). Molimo Vas da naznačite na svakoj fotografiji, naslov, godinu, tehniku i veličinu originalnog rada). Možete poslati i DVD ili video instalacije, kao i kataloge sa izložbi i press materijale. Ukoliko želite da se Vaša dokumenta vrate, molimo Vas da nam pošaljete odgovarajući koverat sa markom i čitkom adresom.

Krajnji rok za prijem prijava i radova je 10. maj 2010. godine. Nakon tog datuma nijedna prijava neće biti prihvaćena

Radove i prateće materijale, sa naznakom: “Za Kreativne radionice BOSI FESTA 2010“, slati na:

BOSI FEST 2010
Masarikova 5/XIII, kancelarija 1305
11000 Beograd
Srbija

Pitanja u vezi s konceptom slati na: office@bosifest.rs
Kontakt telefon:011 3610 514, svakog radnog dana od 10,00 do 17,00 sati.